• White TripAdvisor Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Jiron Ipuatia #370 - Yarina Cocha - Peru

Tel. para reservas: (061) 597255 / (061) 596741 / 961925632

Tel. Administracion: 961081016

Email: Reservas@losgavilaneshotel.com

 

Contact Us

Jiron Ipuatia #370 - Yarina Cocha - Peru

Tel. para reservas: (061) 597255 / (061) 596741 / 961925632

Tel. Administracion: 961081016

Email: Reservas@losgavilaneshotel.com

  • Black TripAdvisor Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon